MəşurlarÖlkəSiyasət

O, PARLAQ BİR GÜNƏŞ İDİ, HOPUB NURU ÖMRÜMÜZƏ

Fayl:Heydar Aliyev (crop).jpg

 

Dahi bir şəxsiyyətin  dünyasını dəyişməsindən iyirmi səkkiz il ötür.Əslində   az təqvim ili  olmasa da  bu gün də Fəxri  xiyabana tərəf axışan yüz minlərlə insana, onların məhzun çöhrələrinə və  əllərindəki təzə-tər çiçəklərə baxdıqca düşünürəm ki, əgər insanların öz tarixi liderlərinə bəslədikləri  bu sevgi və məhəbbət hissini  ruhun tərəzisinə qoyub çəkmək mümkün olsaydı,  bəlkə də  Azərbaycan torpağının  ağırlığına  tən gələrdi.Ölkəmizin bütün ağır dönəmlərində olduğu kimi Heydər Əliyev itkisindən doğan kədər də xalqımızı  eyni  məqamda  birləşdirir, müxtəlif əqidəli, düşüncəli məqsədli adamların hamısının yolu bir cığırda qovuşurdu.Bu,dünyaşöhrətli   siyasətçi  Heydər Əliyev türbəsinə gedən, Heydər Əliyev yoluna qovuşan işıqlı, nurlu yol idi…

Heydər Əliyev zəmanəsinin böyük filosofu kimi  sülhü insanlığın təntənəsi sayırdı. Tarix elminin atası sayılan Herodotun dövründən bəri  mövcud olan müharibə və sülhün ənənəvi fəlsəfəsindən əl çəkməyin vacibliyini  ilk dəfə  dərindən dərk edən  də elə bu tarixi şəxsiyyət oldu.Müharibənin siyasətin başqa yolla davamı  olduğunu təsdiqləyən militarizm siyasətini o, qətiyyətlə inkar edərək insan oğlunun yaşamasının, sivilizasiyanın xilas edilməsinin yeganə yolunun sülh olduğunu israrla təsdiq edirdi.- Onsuz da  haqlı, yaxud haqslz müharibələrin hamısı sonda sülh sazişi ilə sona yetir,-deyirdi insanlığın atası. Fikir verin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində aparılan  demək olar ki, bütün  danışıqlarda  ali  insanlıq hissləri  ağlına hakim kəsilən,ürəyində Tanrısına  və onun yaratdığı Allah bəndələrinə hədsiz məhəbbət hissi yaşadan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu münaqişənin  sülh yolu ilə,  qan tökmədən həll olunmasının   halal torpaqlarımızın qeyd-şərtsiz  Azərbaycana qaytarılmasının  təşəbbüskarı idi. -Biz  bundan sonra da qonşuluq şəraitində yaşamağa  məhkumuq,biz gənclərimizi dostluq, yaxın qonşuluq, əməkdaşlığa meyllilik   ruhunda tərbiyə etməliyik, düşmənçilik ruhunda yox,- deyirdi dahi  insan. İstər birinci , istərsə də ikinci Qarabağ savaşında  ətəşkəsi  ilk pozan  da, müharibəni  ilk başlayan da  heç biz olmadıq, baxmayaraq ki, torpaqlarımız düşmən tapdağında olduğu halda  bu addımı atmağa məhz  Azərbaycan ordusunun mənəvi haqqı,  hüquqi əsası var idi. …Dəmir yumruğu   düşmən başını darmadağın edən  Silahlı qüvvələrimizin Ali Baş  Komandanı İlham Əliyev   Ermənistan  ordusu üzərində tarixi qələbəmizin ildönümündəki  tarixi çıxışında bir daha erməni xalqına  Heydər Əliyevin Sülh Fəlsəfəsini xatırlatdı. Dedi ki,  sülh danışıqları əhəmiyyət vermədiyi halda  Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqına məxsus olan  halal torpaqlarımızı  azad etməyə məcbur  idi və   azad etdi də. Siz  özgəsinin torpağı uğrunda savaşa   cəlb  olunan  və həlak olan minlərlə gəncinizin   intiqamını    öz xalqına qənim kəsilən  faşist düşüncəli rəhbərlərinizdən-Köçəryandan, Sarkisyandan ,Paşinyandan və onların  Azərbaycan xalqının qanına susayan cəllad hərbçilərindən  hökmən almalısınız.

…Birinci Qarabağ savaşında Ermənistan ordusu  himayədarları, xalqımızın, dövlətçiliyimizin  düşmənləri   sayılan  xarici qüvvələr tərəfindən  kifayət qədər bəhrələndiyindən və bunun əksi olaraq   Azərbaycanda nizamlı ordu olmadığından, ölkədə  vətəndaş müharibəsi   alovu qızışdığından,Gəncədə və Lənkaranda silahlı qarşıdurmalar  baş qaldırdığından, bir sözlə Azərbaycanda  düşmənlə üz-üzə durduğumuz bir zamanda hakimiyyət davasına start verildiyindən bir-birinin ardınca məhrumiyyətlərə düçar olmağa məhkum idik.Belə kritik bir məqamda   Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə ölkəyə rəhbərliyi öz üzərinə götürməyə məcbur olan Heydər Əliyev eyni zamanda  bir neçə mühüm baryeri  ram etməli ,  daxildə sabitliyə nail olmaq, ölkəni vətəndaş müharibəsindən xilas etməli  və   ən vacib  məsələnin, döyüş meydanında bizdən qat-qat güclü olan Ermənistanla atəşkəs müqaviləsinin bağlanmasına  nail olmaq idi.Bu mövzu ilə bağlı  çoxlu məqalələr yazıldığından  dəyərli oxucuları  yormamaq naminə bir kəlmə ilə fikrimi konkretləşdirirəm: Dünyaşöhrətli siyasətçi  Heydər  Əliyev   Azərbaycanın gələcək taleyini, ümumiyyətlə  onun tarixin səhnəsində mövcudluğunu təmin edəcək  bu iki vacib məsləni  heç kimin   ağlına belə gətirə bilməyıcəyi  siyasi manevrlərlə həll etdi.Ancaq o, buna  Azərbaycan xalqı , Azərbaycan dövlətçiliyi naminə  Tanrı eşqinə öz şəxsi həyatı bahasına  nail oldu.

…Türk dünyasının qüdrət sahibi   olan  Heydər Əliyev  öz siyasi  bacarığı və qəbul etdiyi düzgün, çevik qərarlar  sayəsində  nail  olduğu uğurların  səbəbini  belə izah edirdi: -Üç dövlət atributu dövlətçiliyi qorumaq üçün  əsas şərtdir; Ordu Quruculuğu, Xarici Siyasətdə nailiyyət, bir də  Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyətində dönüş . Dövlətin daxilində sabitliyə nail  olmadan əvvəlki iki şərtin uğuruna nail olmaq mümkünsüzdür .Mən Azərbaycan polisinə çox güvənirəm  və öz taleyimi də, xalqımın taleyini də ona etibar edirəm!

ASLAN MİRZƏZADƏ