İLHAM ƏLİYEVİ DÜNYANIN GÖZÜNDƏ UCALTMAĞA ÇALIŞMALIYIQ

İCTİMAİ NƏZARƏT KOALİSİYASINDA HƏR GÜN BELƏ İŞGÜZAR ŞƏRAİTİNDƏ KEÇİR.KOALİSİYA RƏHBƏRİ RASİM MƏMMƏDOVUN RƏHBƏRLİYİ İLƏ BAŞ TUTAN BÜTÜN MÜZAKİRƏLƏRDƏ ƏSAS MÖVZU ÖLKƏMİZDƏ DAİMİ SABİTLİYİN VƏ MƏMUR-VƏTƏNDAŞ MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİN OLUNMASI, ELƏCƏ DƏ DÖVLƏTÇİLİK İDEYALARININ TƏBLİĞİ İSTİQAMƏTİNDƏ GÖRƏCƏYİMİZ İŞLƏRİN MÜZAKİRƏSİ OLUR. MƏN SANBALLI QƏZET RƏHBƏRLƏRİNİ, TELEVİZİYALARIN DEPARTAMENT RƏHBƏRLƏRİNİ VƏ ELEKTRON MEDİA KAPİTANLARINI CƏMİYYƏTİN SAFLAŞMASINA XİDMƏT EDƏN PRİNSİPLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ BİZİM İŞİMİZƏ YARDIMÇI OLMALARINI ARZULAYIRAM.KOALİSİYA TƏRKİBİNDƏ MƏNİM FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİM BU YÖNDƏ OLDUĞUNA GÖRƏ DƏYƏRLİ HƏMKARLARIMIN ÜMUMİ İŞİMİZİN XEYRİNƏ BİZƏ DƏSTƏK OLMALARINA EHTİYAC OLDUĞUNU HİSS EDİRƏM..BU YÖNDƏ AZƏRBAYCAN MƏTBUAT ŞURASININ FƏALİYYƏTİ OLDUQCA DİQQƏTƏLAYİQDİR. GÜCLƏR BİRLƏŞMƏLİ, HƏDƏFƏ DOĞRU İSTİQAMƏTDƏN YAYINMAMALI, MƏTBUATIMIZIN SANBALINI ARTIRMALI, ÖLKƏMİZİ, LİDER PREZİDENTİMİZ İLHAM ƏLİYEVİ DÜNYANIN GÖZÜNDƏ UCALTMAQDA DAVAM ETMƏLİYİK.
 VALEH MİRZƏValeh Mirza adlı şəxsin şəkli.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir